Praktyki

Praktyki na kierunku ratownictwo medyczne

Student WSR idący na praktyki powinien wziąć ze sobą:

  • Odzież roboczo-ochronną
  • Obuwie na zmianę
  • Legitymację studencką
  • Identyfikator
  • Dzienniczek praktyk studenckich

Pliki do pobrania związane z praktykami zawodowymi dostępne są Dziale plików.

 

UWAGA!

Studenci idący na praktykę muszą posiadać poniższe dokumenty:

  1. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na danym kierunku
  2. Kserokopia (+ oryginał do wglądu) orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych
  3. Kserokopia (+ oryginał do wglądu) potwierdzenia szczepienia WZW typu B

Dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu WSR podczas odbioru skierowania na praktykę.