Promotorzy

Promotor
Tytuł pracy
Recenzent
dr Mariola Paszynin

Zakres tematyczny: 

organizacja jednostek systemu ratownictwa medycznego, ratownictwo taktyczne, rola ratownika medycznego w jednostkach współpracujących z systemem

dr hab. Andrzej Kański

dr Ewa Urban
 1. Wpływ edukacji zdrowotnej na zmianę jakości życia pacjentów.
 2. Programy polityki zdrowotnej jako ważny element profilaktyki.
 3. Rola pracowników ochrony zdrowia w zapobieganiu przemocy w rodzinie.
 4. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowanie prozdrowotne rodziców.
 5. Obciążenie stresem i sposoby radzenia sobie z nim wśród ratowników medycznych.
 6. Rola pracownika ochrony zdrowia w promocji zdrowia.
dr hab. Andrzej Kański

Zakres tematyczny obejmuje: medycynę ratunkową, anestezjologię, intensywną terapię.

prof. dr hab. Andrzej Zawadzki
prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

Zakres tematyczny obejmuje: zagadnienia chirurgii ogólnej, pielęgnacja, postępowanie, rehabilitacja – stomia.

prof. dr hab. Andrzej Zawadzki
prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka

dr Dariusz Kosson

Zakres tematyczny obejmuje: anestezjologię, intensywną terapię, medycynę ratunkową, wybrane zagadnienia z neurologii.

prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka

prof. zw. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka

Praca badawcza:

 1. Ocena porównawcza studentów WSR (II Rok Ratownictwa Medycznego) dotycząca zaawansowania w odniesieniu do znajomości języków obcych.

Prace poglądowe:

 1. Skuteczność stosowania przetoczeń krwi w leczeniu krwotoków pourazowych w ostatnim dziesięcioleciu.
 2. Wskazania i przeciwskazania oraz skład zalecanych zestawów infuzyjnych zawierających krew i produkty krwi.
 3. Ważne problemy natury ogólnej i medycznej związane z pacjentami onkologicznymi.

Prace przeglądowe:

 1. Problematyka uśmierzania i leczenia bólu ostrego u pacjentów w warunkach doraźnych ( przykłady : uraz, bóle samoistne, ból zamostkowy).
 2. Problematyka uśmierzania i leczenia bólu ostrego u pacjentów w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 3. Wpływ ogólnoustrojowy bólu ostrego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi krążeniowej, oddechowej i psychogennej.
 4. Symptomatologia bólów brzucha i kontrowersje farmakoterapeutyczne.
 5. Kortykoterapia; korzyści i zagrożenia.
 6. Diagnostyka różnicowa hipoglikemii, upojenia alkoholowego i zatrucia kokainą u osoby kierującej pojazdem mechanicznym

Prace kazuistyczne – ogólny zakres tematów:

 1. Ostre stany oddechowe: hiperkapnia, odma samoistna, odma pourazowa, obrzęk płuc niekardiogenny i kardiogenny.
 2. Omdlenie neurogenne - patomechanizmy.
 3. Ostry ból wieńcowy, zawał mięśnia sercowego, wstrząskardiogenny.
 4. Wstrząs pourazowy (uraz mnogi, wielomiejscowy)
 5. Ostre zaburzenia neurologiczne lub endokrynologiczne.

Tematyka może ulec rozszerzeniu na życzenie studentów.

dr Dariusz Kosson

dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki

1. Prace poglądowe:

 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych u ofiar urazów wielonarządowych.
 • Porównanie Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej, mechanicznej v/s manualnej.
 • Ocena skuteczności ratownictwa medycznego w wybranej katastrofie medycznej w Polsce.

2. Prace przeglądowe:

 • Masywne krwotoki zagrażające życiu. Postępowanie ratunkowe.
 • Funkcjonowanie struktur organizacyjnych w katastrofie medycznej.
 • Bioterroryzm jako zagrożenie medyczne.
 • Rola i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

3. Prace kazuistyczne:

 • Opis przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Rozpoznanie, różnicowanie, postępowanie.
 • Zatrucie tlenkiem węgla. Rozpoznanie, różnicowanie, leczenie.

4. Prace badawcze:

 • Ocena efektywności nauczania RKO u studentów Wydziału Rehabilitacji.
 • Szkolenie " Basic Life Support" w wybranych grupach młodzieżowych.

dr hab. Andrzej Kański
prof. dr hab. Krzysztof Bielecki