Promotorzy

Promotor
Tytuł pracy
Recenzent
dr Mariola Paszynin

Zakres tematyczny: 

organizacja jednostek systemu ratownictwa medycznego, ratownictwo taktyczne, rola ratownika medycznego w jednostkach współpracujących z systemem

dr hab. Andrzej Kański

dr Ewa Urban
  1. Wpływ edukacji zdrowotnej na zmianę jakości życia pacjentów.
  2. Programy polityki zdrowotnej jako ważny element profilaktyki.
  3. Rola pracowników ochrony zdrowia w zapobieganiu przemocy w rodzinie.
  4. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowanie prozdrowotne rodziców.
  5. Obciążenie stresem i sposoby radzenia sobie z nim wśród ratowników medycznych.
  6. Rola pracownika ochrony zdrowia w promocji zdrowia.

dr hab. Anna Wilmowska

dr hab. Andrzej Kański

Zakres tematyczny obejmuje: medycynę ratunkową, anestezjologię, intensywną terapię.

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

Zakres tematyczny obejmuje: zagadnienia chirurgii ogólnej, pielęgnacja, postępowanie, rehabilitacja – stomia.

dr hab. Andrzej Kański

dr Dariusz Kosson

Zakres tematyczny obejmuje: anestezjologię, intensywną terapię, medycynę ratunkową, wybrane zagadnienia z neurologii.

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki