Aktualności

21 sierpnia 2019r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1573) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu m.in. ratownika medycznego.