Aktualności

  • egzamin zerowy z Kinezjologii, Wydział Niestacjonarny - 13.04.2019, godz. 13.00,
  • egzamin zerowy z Kinezjologii, Wydział Stacjonarny - 17.05.2019, godz. 10.00,
  • egzamin zerowy z Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii, Wydział Niestacjonarny - 14.04.2019, godz. 12.00.

Egzaminy odbędą się w sali wykładowej STOCER w Konstancinie.