Promotorzy

Promotor
Tytuł pracy
Recenzent
prof. dr hab. Grażyna Cichosz
  1. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n3 - źródła w diecie oraz funkcje biologiczne
  2. Sztuczne izomery trans kwasów tłuszczowych– zagrożenia zdrowotne
  3. Dieta wysokowęglowodanowa (light) - zagrożenia zdrowotne
  4. Antyoksydanty w tłuszczach zwierzęcych i rybich - znaczenie dla zdrowia

prof. dr hab. Hanna Czeczot

dr Joanna Rachtan
  1. Ocena wybranych zachowań żywieniowych u osób z celiakią – praca badawcza, ankietowa;
  2. Ocena sposobu żywienia dzieci na diecie bezglutenowej – studium przypadku;
  3. Rola postępowania dietetycznego w zespole metabolicznym u dzieci – praca kazuistyczna;
  4. Postępowanie dietetyczne w niedokrwistości w przebiegu ciąży – praca kazuistyczna;
  5. Ocena sposobu żywienia i poziomu wiedzy żywieniowej kobiet w okresie ciąży – praca badawcza, ankietowa;
  6. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym – projekt edukacji żywieniowej – praca kazuistyczna.

dr Magdalena Białkowska
dr Iwona Stanisławska

dr hab. Jolanta Klusek

Tematyka prac dyplomowych: "Wpływ diety na procesy fizjologiczne organizmu".

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz