Promotorzy

Promotor
Tytuł pracy
Recenzent
dr Aneta Kondrzycka-Dąda

Tematyka:

mikrobiologia żywności, probiotyki, suplementacja po antybiotykoterapii.

Preferowane tematy oparte na badaniach własnych (ankiety, opis przypadku).

Możliwość uzgodnienia własnego projektu w ramach zakresu tematycznego.

dr Joanna Skubis-Zegadło

dr Joanna Skubis-Zegadło

Tematyka:

biotechnologia, biologia medyczna

dr Aneta Kondrzycka-Dąda

dr hab. Wanda Kawecka

Tematyka:

badania wpływu czynników środowiskowych na rozwój chorób cywilizacyjnych - w tym wynikających z nieprawidłowego żywienia, małej aktywności fizycznej, skażenia powietrza i środków spożywczych.

dr hab. Artur Jóźwik

dr Anna Fabisiak
 1. Funkcjonalność składników odżywczych (żywność funkcjonalna, napoje, Suplementy diety)
 2. Ocena sposobu odżywienia, metody oceny sposobu odżywienia, żywienie osób zdrowych, żywienie osób aktywnych
 3. Biodostępność składników odżywczych, interakcje składników odżywczych
 4. Procesy technologiczne, składniki prozdrowotne żywności, wpływ na organizm.

dr Joanna Rachtan-Janicka

dr hab Grażyna Świderska-Kołacz

Tematyka prac licencjackich:

„Żywienie człowieka w aspekcie zdrowia publicznego.”
Miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; różne czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa – od ekonomicznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne; sposoby racjonalizacji żywienia ludności – od polityki żywieniowej państwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu po wzbogacanie żywności i suplementację diet.


Prace będą miały charakter badawczy. Metodą badań będzie sondaż diagnostyczny – ankieta i wywiad. Np. studenci mogą oceniać nawyki żywieniowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem przeprowadzonych badań będzie ewentualne opracowanie projektów promocji prawidłowych nawyków żywieniowych dla wybranych grup ludności.

Przykładowe tematy prac:

 1. Rola trenera personalnego w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych klienta.
 2. Ocena nawyków żywieniowych (np. studentów, pracowników wybranych zakładów pracy, uczniów, itp.) oraz zalecenia dietetyczne.
 3. Suplementacja diety jako droga do poprawy kondycji lub stanu zdrowia ludności (np. sportowców, osób w wieku podeszłym, rekonwalescentów)3.


Uwaga!
Tematy w/w nie są obligatoryjne. Student na pierwszym spotkaniu z promotorem przedstawia swoje propozycje i własne zainteresowania. Temat pracy jest formułowany wspólnie ze studentem.

dr hab Jolanta Klusek

dr Białkowska Magdalena

Zakres tematyczny:

 • nadwaga
 • otyłość
 • zwyczaje żywieniowe

dr Joanna Rachtan - Janicka

dr Kornelia Niemyska

Zakres tematyczny prac licencjackich

 1. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych.
 2. Metody diagnostyki zakażeń pasożytniczych.
 3. Choroby pasożytnicze (w tym tropikalne). Wpływ pasożytów na organizm i jego układy. Zagrożenia dla dzieci i kobiet w ciąży.
 4. zmiany hematologiczne w inwazjach pasożytniczych.
 5. Choroby pasożytnicze wątroby.
 6. zmiany skórne a inwazje pasożytnicze.
 7. Zwierzęta pasożytnicze wywołujące reakcje alergiczne u ludzi.
 8. Epidemiologia chorób pasożytniczych w Polsce.
 9. Cykle rozwojowe pasożytów z uwzględnieniem warunków środowiska.
 10. Wzajemne oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel.
 11. Inne zagadnienia z parazytologii, anatomii, patologii (studenci mogą przedstawić własne propozycje tematów).

dr Iwona Stanisławska

prof. dr hab. Hanna Czeczot

Tematyka z zakresu przemian biochemicznych składników diety w organizmie człowieka.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz

dr Iwona Stanisławska
 1. Ocena spożycia warzyw i owoców u dzieci, na tle zaleceń żywieniowych. Recenzent - dr Monika Wójcicka-Kloch
 2. Wapń i witamina D w diecie ( dzieci, osób starszych) - zapotrzebowanie, suplementacja. Recenzent - dr Monika-Kloch.
 3. Wpływ diety na układ ruchu. Recenzent - dr Kornelia Niemyska
 4. Wpływ wybranych elementów stylu życia na zdrowie. Recenzent - dr Kornelia Niemyska
 5. Wpływ diety wysokobiałkowej i niskobiałkowej na organizm. Recenzent - dr Monika Wójcicka-Kloch
 6. Tematy proponowane przez studenta

dr Kornelia Niemyska

dr hab. Artur Jóźwik

Zakres prac dyplomowych dla kierunku dietetyka:

 1. utrigenetyka i nutrigenomika – przyszłość w dietetyce
 2. Zaburzenia metaboliczne a uwarunkowania genetyczne
 3. Choroby genetyczne a zalecenia żywieniowe
 4. Genetyczne uwarunkowania a zaburzenia funkcjonowania układu trawiennego
 5. Wartość odżywcza i prozdrowotna składników pokarmowych
 6. Składniki bioaktywne i funkcjonalne produktów pochodzenia zwierzęcego
 7. Alergie pokarmowe a nietolerancja składników pokarmowych na wybranych przykładach
 8. Uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i fizjologiczne występowania alergii pokarmowych
 9. Nietolerancje pokarmowe a zaburzenia genetyczne, środowiskowe i fizjologiczne
 10. Nietolerancja laktozy rodzaje przyczyny i konsekwencje dla organizmów

dr hab. Jolanta Klusek
prof. dr hab. Wanda Kawecka