Aktywizacja zawodowa

Rubryka zawiera informacje o fakultatywnych i bezpłatnych szkoleniach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, skierowanych do studentów III roku studiów.

Zostań przedsiębiorcą w 24 godziny

Przedmiotem szkolenia jest nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnym podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Zajęcia mają charakter warsztatowy.