Aktywizacja zawodowa

Rubryka zawiera informacje o fakultatywnych i bezpłatnych szkoleniach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, skierowanych do studentów III roku studiów.

Możesz zdobyć każdą pracę

Przedmiotem szkolenia jest nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnych staraniach przyszłych absolwentów o znalezienie, uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Przedmiotem szkolenia jest nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnych staraniach przyszłych absolwentów o znalezienie, uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zostań przedsiębiorcą w 24 godziny

Przedmiotem szkolenia jest nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnym podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedmiotem szkolenia jest nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnym podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Zajęcia mają charakter warsztatowy.