Strona główna

Lista studentów, którzy nie zaliczyli egzaminu z Pedagogiki według numeru albumu:

7689, 7839, 8172, 7728, 7777, 7651, 7572, 8110, 7779, 8180, 8010, 7587

10 i 11 lutego zajęcia z przedmiotu” Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej z dr hab. A. Ziółkowskim zostają odwołane.
Odrobienie zajęć odbędzie się 3 i 4 marca. 4 marca odbędzie się egzamin.

Drodzy Państwo przypominam, że nie uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń klinicznych (np. w konsekwencji nieobecności na zajęciach) skutkuje niezaliczeniem realizowanego w ramach ćwiczeń klinicznych przedmiotu i w konsekwencji niemożnością podejścia do obrony pracy licencjackiej.

Przypominam, iż w przypadku nieobecności na zajęciach z ćwiczeń klinicznych konieczne jest ich odrobienie z inną grupą.

Joanna Cieplińska

wtorek, 23 styczeń 2018 12:54

Wszyscy studenci realizujący ćwiczenia kliniczne w ramach przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu [NEUROLOGIA] oraz Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu [ORTOPEDIA] w Szpitalu im. prof. M. Weissa (Konstancin-Jeziorna) proszeni są o zgłoszenie się 15 minut przed rozpoczęciem zajęciem do prowadzącego mgr M. Jaszczyńskiego (Oddział Neuroortopedii – Gabinet Rehabilitacji).

wtorek, 16 styczeń 2018 09:22

Szanowni Państwo.

Impreza dla każdego !!

W imieniu Starosty Powiatu Zachodniego Warszawskiego  serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863.

Impreza odbędzie się 28.01.2018 ( niedziela)

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Liczba miejsc limitowana - 200 osób. Po zmaganiach sportowych, 
na uczestników czekają ognisko i ciepły poczęstunek.

Organizatorzy zapewniają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia 100 kompletów nart i butów, po wcześniejszej rezerwacji sprzętu (decyduje kolejność zgłoszeń).

Po uprzednim procesie rejestracji można też wziąć udział w rajdzie z własnym sprzętem narciarskim.

W przypadku braku śniegu impreza odbędzie się w formie Nordic Walking.

W programie także pokazy historyczne grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Styczniowego.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin do pobrania na stronie :

http://www.pwz.pl/1562,1,1,biegowki-z-powiatem-warszawskim-zachodnim,czytaj-wiecej.html


FB :https://www.facebook.com/events/530431243984207/

Tak wyglądał rajd rok temu 

Biuro Rajdu

tel. 517143924