Strona główna

piątek, 20 październik 2017 10:46

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 30,31.10.2017r. zostają wprowadzone na Uczelni  Dni Rektorskie.

Wszystkie działy administracyjne i biblioteka w tych dniach są nieczynne.

Zajęcia są odwołane.

Ćwiczenia kliniczne w placówkach odbywają się bez zmian.

Dział stypendialny czynny bez zmian.

Odrobienie zajęć z PFK-kardiologia z mgr Al. Staniaszek odbędzie się 29.10 oraz 19.11  w godz. 8.15-10.15 w sali 111.

27.10 wykład z przedmiotu „Socjologia” został przeniesiony na :

  • 22.10 w godz. 15.30-16.45 s. 111
  • 9.12 w godz. 13.14-14.15 s. 110

Dziekanat prowadzi zapisy dla studentów I roku na dodatkowe zajęcia z j. hiszpańskiego od podstaw. Zapisy są prowadzone do 21 października.

Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 10.30-12.00

Informacja dla studentów I roku jednolitych stacjonarnych studiów MGR:

W dniu 12.10.2017 zamiast wykładu z przedmiotu: „Podstawy prawa ” z dr M. Kaczochą odbędzie się wykład z przedmiotu: „Biologia medyczna” z mgr A. Tomaszewską w s. 205.

Natomiast 14.12.2017 zamiast wykładu z przedmiotu: „Biologia medyczna” z mgr A. Tomaszewską odbędzie się wykład z przedmiotu: „Podstawy prawa ” z dr M. Kaczochą w s.205.